top of page

Vi hittar den du söker

På ProSearch arbetar vi med search/headhunting utefter en väl beprövad rekryteringsmetod i kombination med bred näringslivserfarenhet. Varje uppdrag föregås av en noggrann behovsanalys vilken leder till kartläggning av branscher, företag och tänkbara kandidater. Varje kandidats matchas väl mot utsatt kravprofil. Detta eftersom searchmomentet går betydligt längre och djupare än vad som är sedvanligt i traditionell rekrytering. Läs mer om oss.

Chefsrekrytering/Executive Search

Rekrytering på högre nivå
 

ProSearch har en gedigen erfarenhet av chefsrekrytering inom ett flertal branscher. Att rekrytera ledare ställer särskilt höga krav på analysen av kompetens och personliga egenskaper. Vi har lång erfarenhet av exekutivt ledarskap inom näringslivet, som tillsammans med vår beprövade metodik är vitalt för att identifiera, söka upp och inspirera kvalificerade kandidater till poster på chefs- och ledningsnivå.

Specialistrekrytering/Specialist Search

När det krävs spetskompetens

 

I flera sammanhang efterfrågas personal med specialistegenskaper. Personer med spetskompetens kan vara svåra att finna och många gånger ännu svårare att attrahera. Genom noggrann kartläggning och en attraktiv presentation av möjligheterna i ditt företag, kan ProSearch presentera lösningar även i svåra rekryteringssituationer. På detta sätt stärker vi kundens varumärke under rekryteringsprocessen. 

bottom of page