Vi hittar den du söker

ProSearch arbetar med search/headhunting efter en väl dokumenterad och utprovad rekryteringsmetod som används över hela världen. Varje uppdrag föregås av en noggrann analys av behov vilket leder till fortsatt kartläggning av branscher, företag och tänkbara kandidater. Här har vi en god nytta av vår näringslivserfarenhet. Varje kandidats matchas mot den kravprofil som dokumenterats vid uppdragets start.

Vi lyfter på stenar som andra inte ens vet var de ligger och gör en professionell headhunting där searchmomentet går betydligt längre och djupare än vad som är brukligt i traditionell rekrytering. Våra kontaktnät är självfallet viktiga, men vårt systematiska sätt att arbeta går långt utanför dessa. Därför kan du vara helt säker på att de kandidater du får att ta ställning till är grundligt handplockade bland de bästa som finns tillgängliga på marknaden.

Etik och moral är viktiga ledord för oss och vi arbetar 100% konfidentiellt mot alla parter vilket borgar för ett långsiktigt samarbete, både med kunder och kandidater.

Chefsrekrytering/Executive Search

Rekrytering på högre nivå
 

ProSearch har en gedigen erfarenhet av chefsrekrytering inom ett flertal branscher. Att rekrytera ledare ställer särskilt höga krav på analysen av kompetens och personliga egenskaper. Våra medarbetare har lång erfarenhet av exekutivt ledarskap inom näringslivet, som tillsammans med vår beprövade metodik är vitalt för att identifiera, söka upp och inspirera kvalificerade kandidater till poster på chefs- och ledningsnivå.

Specialistrekrytering/Specialist Search

När det krävs spetskompetens

I flera sammanhang efterfrågas personal med specialistegenskaper. Personer med spetskompetens kan vara svåra att finna och många gånger ännu svårare att attrahera. Genom noggrann kartläggning och en attraktiv presentation av möjligheterna i ditt företag, kan ProSearch presentera lösningar även i svåra rekryteringssituationer. På detta sätt stärker vi kundens varumärke under rekryteringsprocessen.