File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/43/1/p_top.php

Våra tjänster

Vi hittar den du söker
ProSearch arbetar efter en väl dokumenterad och utprovad arbetsmetod som används inom MRI Network över hela världen. Varje uppdrag föregås av en noggrann kartläggning av branscher, företag och tänkbara kandidater. Här har vi en god nytta av vår näringslivserfarenhet. Varje kandidats matchas mot den kravprofil som dokumenterats vid uppdragets start.

 

Etik och moral är viktiga ledord för oss och vi arbetar 100% konfidentiellt mot alla parter.

 

Vi lyfter på stenar som andra inte ens vet var de ligger och gör en professionell headhunting där searchmomentet går betydligt längre och djupare än vad som är brukligt i branschen. Våra kontaktnät är självfallet viktiga, men vårt systematiska sätt att arbeta går långt utanför dessa. Därför kan du vara helt säker på att de kandidater du får att ta ställning till är grundligt handplockade bland de bästa som finns tillgängliga på marknaden.