File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/43/1/p_top.php

Specialistrekrytering/Specialist Search

När det krävs spetskompetens
I flera sammanhang efterfrågas personal med specialistegenskaper. Personer med spetskompetens kan vara svåra att finna och många gånger ännu svårare att attrahera. Genom noggrann kartläggning och en attraktiv presentation av möjligheterna i ditt företag kan ProSearch presentera lösningar även i svåra rekryteringssituationer.