Konstruktör Kraftelektronik / Design Engineer Power Electronics

Växjö

Please note: English version below!

Vi söker en innovativ och nyfiken utvecklingsingenjör som kan bidra till utveckling av nästa generations kraftelektronikplattform. Micropower utvecklar avancerade batteriladdare för lager och transportindustrin och står inför fortsatt expansion med produkter på teknikens framkant.

Som elektronikkonstruktör kommer du skapa konstruktioner av kretskort och enheter på komponent-nivå, både analog och digital elektronik. Detta är en roll där du kommer i kontakt med teknikområden som LLC, resonanta omvandlare, digital power, ultra HF switching, Kiselkarbid (SiC) etc. Du behärskar säkert Matlab, Simulink, eller motsvarande verktyg, för att genomföra erforderlig modellering inom området.
   
Du har ett starkt intresse för elektronik och speciellt kraftelektronik byggt i switchad teknik men kommer även att innehålla variation i utvecklingsarbetet inom simulering, konstruktion, prototypbygge, test / mätning / verifiering mm.  Har du dessutom erfarenhet av eller intresse för EMC och/eller produktutveckling med sikte på högvolymproduktion är detta starkt meriterande.
    
Du kommer att vara del i ett team sammansatt av olika specialistinriktningar där var och en kontinuerligt bevakar nya rön för att vara på framkant inom ny teknik. Arbetet kommer att växla mellan bredd och djup och även bestå av en mix av teori och praktik. Det finns alltså en stor variation och på sikt även goda möjligheter till fortsatt karriär inom företaget.
 
Eftersom företaget arbetar internationellt måste du behärska både svenska och engelska i tal och skrift. Som person är du praktiskt resultatorienterad, kommunikativ och stimuleras av nya tekniska utmaningar i samarbete med andra. Vi tror att du har en akademisk ingenjörsbakgrund och ansökningar från nyexaminerade kandidater är också intressant.
 
Är du laddad för nya utmaningar inom utveckling av den senaste kraftelektroniken? Om du vill du arbeta i en platt och prestigelös organisation är detta en möjlighet som du måste få veta mer om! För mer information, vänligen kontakta ProSearch Mikael Örnhem, 0731-543 381.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In this search we are looking for an innovative and curious development engineer with the ability to support development of next generations power electronics platform. Micropower develops and produces advanced battery chargers to the warehousing and transportation industry, and are facing a continued expansion with high demand for cutting edge power electronics technology!

 

As our new development engineer you will focus on new development of PCBs and electronic modules at component level, using both analog and digital technology. This is a role where you will work in technology areas such as LLC, resonant converters, digital power, ultra HF switching, Silicon Carbide (SiC) etc. We believe that you master Matlab, Simulink or similar tools, to enable efficient modeling within this technology area.   

 

As a person, you have a strong interest in electronics, and particularly power electronics using switched technology. The day-to-day work will offer a lot of variation such as simulation, design, prototyping, test / measurement / verification mm.  It is a strong merit if you are knowledgeable or interested in EMC and/or product development aiming at high volume production. 

 

You will be part of a tight team that represent different specialist R&D areas. Each engineer has been appointed the task to continuously keep watch on new technologies and trends to keep colleagues updated. Sometimes you will discuss solutions from an overall functional perspective and sometimes you will go into very niche details, this will also involve both an academic and a hands-on approach. So, besides a broad scope, there will be opportunities to a long-term career within the company! 

 

Since this is a company with a global presence you will need to have good communication skills in English, preferably also in Swedish – or interest to learn Swedish through intensive courses. Besides this we expect that you are a pragmatic and result oriented, communicative person that has a passion for new technology challenges in cooperation with colleagues. We think that you have an academic engineering background, applications from recent graduates are also interesting! 

 

Are you ready for new challenges within state of the art power electronics design? If you appreciate working in a peer-to-peer oriented organization without prestige, this is the right opportunity to explore further! For more information, please contact ProSearch Mikael Örnhem, +46 731 543 381.


<< Tillbaka